0726.200.508

Onorarii

Onorarii cabinet


În ceea ce privește onorariile, politica tarifară a cabinetului va urmări realizarea unui echilibru între solicitările clientului și activitatea profesională solicitată de către acesta. Onorariile sunt stabilite în funcție de dificultatea, amploarea sau durata cazului dumneavoastră. Onorariile se stabilesc în mod liber între avocat și client. În toate situațiile onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistență juridică care se încheie între avocat și client, în formă scrisă În ceea ce privește stabilirea onorariului de avocat se vor avea în vedere următoarele criterii:

  • • timpul și volumul de muncă pe care activitatea profesională solicitată de către client o presupune
  • • natura, noutatea și dificultatea cazului
  • • avantajele și rezultatele obținute pentru client
  • • constrângerile de timp impuse de către client sau de natura cazului care îl obligă pe avocat să acționeze imediat, cu promptitudine pentru a asigura servicii profesionale performante

Modalitățile de plată a onorariilor sunt diverse, în funcție de activitatea profesională contractată de către client, fiind aleasă, de comun acord, de către avocat și client:

  • • onorariu fix ( forfetar), constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru activitatea profesională sau pentru categorii de astfel de servici profesionale, contractate de către client; acest tip de onorariu se datorează avocatului indiferent de rezultatul obținut prin prestarea serviciilor profesionale
  • • onorarii orare, care sunt stabilite pe oră de lucru, respectiv o sumă fixă cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului; acest tip de onorariu se datorează avocatului indiferent de rezultatul obținut prin prestarea serviciilor profesionale
  • • onorariu de succes, constă într-o sumă de bani, prevăzută în contractul de asistență juridică și stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat, iar acest onorariu se plătește de către client doar dacă respectivul obiectiv este îndeplinit; acest tip de onorariu poate fi convenit împreună cu onorariul fix ( forfetar)

Onorariile pot fi achitate în rate, pe măsura derulării contractului de asistență juridică!